چجوری امتیاز بگیریم ؟!

مشارکت کن​

دیدیمون راهنمای کسب امتیاز

انیمیشن مورد علاقت رو بپسند و نظرت رو بنویس تا بقیه بخونن و به ازای هر کدوم از این کارا امتیاز بگیر

انیمیشن ببین​

دیدیمون راهنمای کسب امتیاز

ساده ترین کار برای کسب امتیاز اینه که انیمیشن مورد علاقت رو ببینی و هر پنج دقیقه یک امتیاز جمع کنی

اطلاعاتت رو تکمیل کن​

دیدیمون راهنمای کسب امتیاز

اطلاعات شهروندی خودت رو تکمیل کن و به بقیه دیدیمونی ها ملحق شو و بالاترین امتیاز رو بگیر 

دوستات رو دعوت کن​

دیدیمون راهنمای کسب امتیاز

با دعوت از دوستات به سیاره دیدیمون اونها رو به دنیای جذاب انیمیشن ها دعوت کن و امتیاز بگیر

امتیاز بگیریم چی میشه ؟!

دیدیمون، سیاره دیدنی ها